دیتا کالکتور

مدیریت موثر ارزیابی اولیه داده، جمع‌آوری داده‌ها و ذخیره‌سازی شواهد و در عین حال حصول اطمینان از انطباق کامل با قوانین حفظ حریم خصوصی، نیازمند اجرای استراتژیک توسط کارشناسان داده‌های دیجیتال است. محققین، بازرسان، کارکنان و تحلیلگران به منظور بررسی و اطمینان از صحت داده‌ها، از دستگاه دیتا کالکتور استفاده می‌کنند.

براساس برند

بر اساس قیمت