رمزنگاری نوار مغناطیسی: رمز نگاری ISO 7811 به صورت HiCo و LoCo،رمزنگاری کارت هوشمند: تراشه تماسی و تراشه های بدون تماس iClass، DESFire، MIFARE.

نمایش یک نتیجه