با ریبون مشکی  1400کارت  به صورت یک رو با ریبون رنگی و لایه محافظ 180 کارت در ساعت به صورت یک رو

نمایش یک نتیجه