گنجایش ورودی 80 کارت / گنجایش خروجی 25 کارت / محدوده چاپ تمام سطح / تغذیه کارت به صورت خودکار / نوع چاپ تصعید رنگ، انتقال حرارتی رنگ

نمایش یک نتیجه