دارای حافظه تا 5000 بارکد حداکثر اسکن در هر شارژ40.000 اسکن

نمایش یک نتیجه