کدگذاری نوار مغناطیسی: /ISO 7811 – tracks 1, 2 and 3 سیستم تغذیه: به صورت دستی/ امنیت بصری: استاندارد HoloKote با 4 طرح

نمایش یک نتیجه